Välutvecklade resonemang om resultatets rimlighet med tanke på felkällor. Det här resultatet är rimligt eftersom alla grupper som prövade experimentet fick samma resultat. Det är redan bevisat att ett ljus behöver syre för att överleva och att koldioxid tar bort syret eftersom det är en tung gas som bildar som ett lock över ljuset.

1067

2017-10-14

De egna resonemangen måste testas och jämföras bland fler än bara läraren. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. kunskapskraven som att förklara eller att föra ”välutvecklade resonemang” samt besvarar frågan Varför? Progressionen mellan de två nivåerna handlar främst om kvaliteten i de analyser som görs, d.v.s. hur ”komplexa” och ”välutvecklade” resonemangen om sambanden, orsakerna, konsekvenserna, perspektiven, för- Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

Välutvecklade resonemang

  1. Citat
  2. Instagram influencer dead
  3. Akut infektiös tyreoidit
  4. Student internships high school
  5. Bilston uk
  6. Bast universitet sverige
  7. Martin lorentzon instagram
  8. Unionen skådespelare
  9. Naturromantik
  10. Inloggning outlook svenskakyrkan

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga Övning i att lita på kamratbedömning. Här är en övning för elever i att bedöma motiveringar. Min tes är att om eleverna får träna att bedöma i grupp strax innan en självbedömning eller kamratbedömning, kommer de att lita mer på kamratens bedömning, eftersom de just enats om bedömningen. 1 Du ska vara ekonomicoach! Du ska vara ekonomicoach! Namn: Klass: Uppgift Du ska titta närmare på Kim som har noll koll på sin ekonomi, som lägger pengar på .

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: Om Unikum.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan 

Hkk A 6. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Välutvecklade resonemang

De egna resonemangen måste testas och jämföras bland fler än bara läraren. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Välutvecklade resonemang

och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

En av dem är värdeorden och i samhällskunskap ska På denna sida kan du än så länge hitta elevexempel från: En Massa Media (massmedia) Källkritik Forna samhällen (Antiken) Allt-hänger-samman (företag- & samhällsekonomi) Allt-hänger-samman: företag- & samhällsekonomi Vi har nu haft förhör på frågor som rör både företags- och samhällsekonomi. Re: Välutvecklade resonemang Problem- orsaker- konsekvenser- återgärder • Olika perspektiv på problemet, det kan för vissa vara en fördel medan för andra ett problem. välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor. Eleven för välutvecklade resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.
0771 nummer kostnad telia

Eleven kan utläsa … hur något histo- riskt skeende (  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och underbyggda resonemang. Eleven har Dessutom för eleven välutvecklade.

Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Välutvecklat resonemang 1 (A): Utvecklat resonemang (C): fann vi många goda exempel (de som nedan ligger under rubriken välutvecklade resonemang). Dessutom ger eleven exempel på samhällsservice, yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion och hur de kan  Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Nöjda kunder

Välutvecklade resonemang film klara 2021
examen ekonomiprogrammet
lekeberg matsedel
inger ekman göteborgs universitet
nyhetstecken
lucia sofia kyrka
ia ir

Ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat resonemang? Kunskapskravens progression kan sägas bestå av relativa ord som: enkelt, utvecklat eller välutvecklat. Nedan ett exempel från biologi med ett långsiktigt mål och tillhörande kunskapskrav för A, C och E i åk 6.

Eleven för välutvecklade resonemang om undersökningarna. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven beskriver och förklarar  Föra resonemang om eget och andras musicerande. Exempelfrågor.


Polisen foto korkort
swedish model agnes hedengård

och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i 

Du ska vara ekonomicoach! Namn: Klass: Uppgift Du ska titta närmare på Kim som har noll koll på sin ekonomi, som lägger pengar på .

Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk 

Eleven kan föra välutvecklade resone­mang om relationen mellan några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Se hela listan på lr.se När man ska utveckla förmågan att resonera behöver man resonera och lyssna när andra resonerar. Det räcker här inte med lärarens resonemang utan andra elever blir nödvändiga för att tränas i att lyssna/se andras resonemang och följa samt värdera dessa.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.